rosh hashana 2

יום הכיפורים – זה הזמן לסלוח!

בתפילה, בצום, בכפרה ובחזרה אל האני הפנימי שלך

דיאטה לנשמה

יום-הכיפורים הוא יום צום, ואין אוכלים ושותים במהלכו. הצום מתחיל ערב קודם לכן (29/09) עם שקיעת החמה, ונמשך עד למחרת בצאת הכוכבים. (בדקו כאן את זמני הצום במקום מגוריכם).

מי צריך לצום? בנות מגיל 12 ובנים מגיל 13. נשים הרות או מיניקות, וכן מי שאינו בקו הבריאות, עליו להיוועץ עם רב. נמנעים מרחצה, נעילת נעלי עור, יחסי קרבה בין איש לאשתו ושימוש בתמרוקים.

מהו יום הכיפורים?

חג החל בתאריך י' בתשרי (השנה: 30/09/17), והוא מוקדש לכפרת עוונות ולתפילות. בתורה נכתב: "בַּחדֶֹשׁ הַשְׁבִיעִי בְּעָשֹוֹר לַחדֶֹשׁ תְּעַנוּ אֶת נַפְשׁתֵֹיכֶם… כִּי בַיוֹם הַזֶה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם, לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכּלֹ חַטֹאתֵיכֶם, לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ".

זמני כניסת ויציאת הצום

שעות התחלת וסיום הצום באזור מרכז הארץ:

כניסת הצום בשעה 18:06 ביום ט' בתשרי (29 לספטמבר 2017)
צאת הצום בשעה 19:04 ביום י' בתשרי (30 לספטמבר 2017)

למה צמים?

הציווי להתענות ביום-הכיפורים נאמר במפורש בתורה: "בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם וגו'".

הצום נועד לכפר על העוונות, אך יש לו עוד משמעות עמוקה: ביום-הכיפורים, כאשר אצל כל יהודי מתגלה נקודת היהדות הפנימית, צריך להתנתק לחלוטין מעולם החומר.

סדר כפרות

מנהג ה'כפרות' מופיע במקורות הקדומים, ומטרתו להסיר גזֵרה רעה כלשהי מעל ראשנו. המנהג המקורי הוא להשתמש בתרנגול לגבר ובתרנגולת לאישה, אך אפשר לקיים מנהג זה גם בכסף.

לעבור את הצום בשלום

רצוי מאוד שלא לאכול מאכלים כבדים ומלוחים לפני הצום. אף ההלכה קובעת כי "אין לאכול אלא מאכלים קלים להתעכל" בערב יום-הכיפורים. אני מציעה לאכול ארוחה רגילה בצהריים, אבל בסעודה המפסקת להסתפק בארוחה קלה בלבד. ארוחה כבדה גורמת צימאון והרגשת כבדות לא-נעימה, שאפשר למנעה.

רוצים לדעת עוד על יום כיפור? כנסו כאן >>